top of page

טיפול בהיבטי ביטוח בהסכמים ומכרזים

סעיפי ביטוח קיימים כמעט בכל חוזה מסחרי, ולא פעם אנו נתקלים במצב בו עסקים נוטלים על עצמם אחריות חוזית החורגת מהכיסוי הביטוחי הקיים להם, ומעמידה את העסק בסיכון של העדר כיסוי ביטוחי וחשיפה ממשית לנזק, שעלול להוביל להפסד כספי ניכר ולפגיעה בלתי הפיכה בעסק.

אחד השלבים המהותיים בהליך ניהול הסיכונים בביטוח, הינו ביצוע מיפוי ההתקשרויות החוזיות של העסק, אשר עשויות ליצור או להגדיל את חשיפת העסק לסיכונים.

אומנם הקמת מערך ביטוחי רחב, התואם לצרכיו היחודיים של העסק הוא תנאי הכרחי לניהול סיכונים נבון, אולם הסתמכות על המערך הביטוחי אינה מקנה פתרון מלא ומקיף, לכלל הסיכונים אליו חשוף העסק, שכן ישנם סיכונים שאינם ברי ביטוח, או שהכיסוי הביטוחי בגינם מוגבל בסכומים ובתנאים, והעסק יכול בקלות רבה למצוא עצמו במצב שבו לקח על עצמו התחייבויות חוזיות שאינן עולות בקנה אחד עם הכיסוי הביטוחי הקיים לו, או גרוע מכך שאינן מכוסות כלל תחת ביטוחיו, והוא יאלץ לשילם בגינן מכיסו.

יתרה מכך גם כאשר קיים הכיסוי הביטוחי להתחייבות החוזית שנטל העסק, עליו לשקול היטב באם ברצונו לחשוף את ביטוחיו לתביעות עתידיות שמשמעותן סיכון בהתייקרות פרמיות הביטוח, נשיאה בהשתתפויות עצמיות יקרות, מיצוי גבול האחריות בגין תביעה בודדת ועוד.

יעוץ משפטי ביטוחי בשלב החוזי נועד בדיוק למטרה זו של גידור החשיפה הגלומה בכל התקשרות חוזית

ומתן המענה המשפטי ביטוחי, על מנת להסיר את אותה חשיפה או לכל הפחות לצמצם אותה למינימום האפשרי, ואף לעיתים לחלק את החשיפה בין שני הצדדים להתקשרות.

מאחורי אלפי שעות של טיפול בהסכמים רבים ומגוונים של עסקים וחברות, בין אם הסכם בודד בו מתקשר העסק ובין אם בטיפול בהסכמים שוטפים שהינם חלק משגרת העסק:

> הסכמי שכירויות וברי רשות, הסכמי רכש, הסכמי ספקים ונותני שירותים, הסכמי פיקוח, הסכמי אירועים, הסכמי יזמות ונדל"ן, ביצוע עבודות על כל סוגיהן והקמות פרוייקטים

> הכנת הסכמים גנריים המתווים את המדינויות ביטוחית בהתקשרויות חוזיות של העסק, אשר תאפשר לעסק התנהלות שוטפת, מהירה ובטוחה.

> הסכמים באנגלית של חברות העוסקות בפעילות בינלאומית, חברות הייטק וסטארט-אפ, בניהם:

> הסכמי (Statement Of Work (SOW

> הסכמי רישיונות תוכנה OEM License Agreement, API License Agreement ו- Software License Agreement

> הסכמי שירותים גלובלי (Global Services Agreement (GAS,

> הסכמי רכש וספקי משנה Master Services Subcontractor Agreement

> הסכמי שותפויות Business Partner Agreement

> מכרזים - מתן חוות דעת מקצועית המשקפת את הפערים בין דרישות הביטוח במכרז לבין מערך הביטוחים הקיים של העסק.

> ניסוח שאלות הבהרה למכרז על מנת לנסות להתאים את דרישות הביטוח במכרז, לביטוחי העסק, במטרה לצמצם את החשיפה הביטוחית במכרז ככל  הניתן, ולמנוע מן העסק להגיע למצב בו לאחר זכיה יתגלה אינו עומד בדרישות הביטוח, מה שעלול להביא לפסילתו המיידית או לחילופין לכפות על העסק להגדיל את מערך ביטוחיו באופן שיהפוך את הזכייה במכרז לבלתי כלכלית !

גידור הסיכון הביטוחי בשלב החוזי יעניק לעסק את הוודאות כי ההתחייבויות החוזיות שלקח על עצמו, אינן סותרות את הגבלות הביטוח שלו, ואינן חושפות אותו לתביעות עתידיות חסרות כיסוי.

אל תוותרו על ליווי משפטי ביטוחי בכל התקשרות חוזית של העסק שלכם.

הליווי המהווה נדבך עיקרי ומהותי בניהול הסיכונים של העסק,

ויפנה אתכם לניהול עיסקי שקול ובטוח בהוצאה לאור של התוכניות העיסקיות שלכם !

bottom of page